Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XX/183/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Izabelin porozumienia dotyczącego przekazania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do skrzyżowania z drogą gminną 410297 (ul. Tetmajera) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do drogi gminnej Nr 410266W (ul. Langiewicza – teren KPN) zasad finansowania oraz przejęcia od Zarządu Powiatu zarządzania drogą powiatową na której prowadzona będzie w/w inwestycja

 

Data ogłoszenia: 2013-10-03
Uchwała: Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Data wydania: 2013-06-13
Rok: 2013
Pozycja: 9916
Pobierz plik: