Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/280/2012, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 / i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r. poz. 391/ Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:

 

Data ogłoszenia: 2013-07-15
Uchwała: Rady Miejskiej w Kozienicach
Data wydania: 2013-06-27
Rok: 2013
Pozycja: 8041
Pobierz plik: