Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

Data ogłoszenia: 2013-05-06
Uchwała: Rady Miejskiej w Karczewie
Data wydania: 2013-03-26
Rok: 2013
Pozycja: 5284
Pobierz plik: