Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XVI/134/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni

 

Data ogłoszenia: 2009-07-21
Uchwała: Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Data wydania: 2009-03-05
Rok: 2009
Pozycja: 3308
Pobierz plik: