Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Porozumienie nr D/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012 r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części porozumienia „ Wójtem Gminy”.

 

Data ogłoszenia: 2012-11-13
Porozumienie: Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
Data wydania: 2012-03-05
Rok: 2012
Pozycja: 7526
Pobierz plik: