Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XX/118/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Data ogłoszenia: 2012-10-16
Uchwała: Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
Data wydania: 2012-09-27
Rok: 2012
Pozycja: 6886
Pobierz plik: