Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w punkcie przedszkolnym i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo

 

Data ogłoszenia: 2012-08-13
Uchwała: Rady Gminy Andrzejewo
Data wydania: 2012-06-08
Rok: 2012
Pozycja: 5857
Pobierz plik: