Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2013-2017 oraz w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Regimin .

 

Data ogłoszenia: 2012-08-06
Uchwała: Rady Gminy w Regiminie
Data wydania: 2012-06-26
Rok: 2012
Pozycja: 5797
Pobierz plik: