Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012 r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska – Starosta  2. Pan Janusz Budny – Członek Zarządu  w dalszej części zwanym „Powiatem”, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej „Gminą”.

 

Data ogłoszenia: 2012-06-25
Porozumienie: Zarządu Powiatu w Otwocku
Data wydania: 2012-02-16
Rok: 2012
Pozycja: 4915
Pobierz plik: