Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Data ogłoszenia: 2012-06-04
Uchwała: Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Data wydania: 2012-03-29
Rok: 2012
Pozycja: 4507
Pobierz plik: