Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 120/XX/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawi określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2012-05-29
Uchwała: Rady Gminy Przyłęk
Data wydania: 2012-04-30
Rok: 2012
Pozycja: 4429
Pobierz plik: