Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Data ogłoszenia: 2011-08-13
Uchwała: Rady Gminy Lutocin
Data wydania: 2011-03-15
Rok: 2011
Pozycja: 4634
Pobierz plik: