Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi zawarte w dniu 9 maja 2011 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Bala zwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Grójeckim, w imieniu którego występuje Wiesława Cąderek - Dyrektor Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi, powołany Uchwałą NR 37A/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2010 r., o numerze NlP 797-188-74-46 oraz REGON 637008664, zwanego dalej „Przyjmującym”.

 

Data ogłoszenia: 2011-06-24
Porozumienie : Zarządu Powiatu Węgrowskiego
Data wydania: 2011-05-09
Rok: 2011
Pozycja: 3499
Pobierz plik: