Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/82/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

Data ogłoszenia: 2011-06-15
Uchwała: Rady Gminy Rzekuń
Data wydania: 2011-03-31
Rok: 2011
Pozycja: 3265
Pobierz plik: