Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 marca 2011 r. określająca szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Błonie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Data ogłoszenia: 2011-04-14
Uchwała: Rady Miejskiej w Błoniu
Data wydania: 2011-03-10
Rok: 2011
Pozycja: 1834
Pobierz plik: