Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.

 

Data ogłoszenia: 2011-02-22
Uchwała: Rady Gminy Stary Lubotyń
Data wydania: 2011-01-27
Rok: 2011
Pozycja: 710
Pobierz plik: