Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr III /26/ 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jaktorów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Data ogłoszenia: 2011-02-14
Uchwała: Rady Gminy Jaktorów
Data wydania: 2011-01-27
Rok: 2011
Pozycja: 589
Pobierz plik: