Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr III/13/ 2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ”o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Data ogłoszenia: 2011-01-11
Uchwała: Rady Gminy Młodzieszyn
Data wydania: 2010-12-17
Rok: 2011
Pozycja: 100
Pobierz plik: