Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego w razie jej powołania oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

 

Data ogłoszenia: 2010-12-09
Uchwała: Rady Gminy Jedlińsk
Data wydania: 2010-06-28
Rok: 2010
Pozycja: 6291
Pobierz plik: