Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXVII/228/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2010 r. w sprawie umarzania wierzytelności przypadających Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

 

Data ogłoszenia: 2010-11-30
Uchwała: Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Data wydania: 2010-09-16
Rok: 2010
Pozycja: 5640
Pobierz plik: