Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 26/III/2019 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka, zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz podniesienia świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, małżonków lub osób pełniących funkcję rodziny pomocowej

 

Data ogłoszenia: 2019-02-05
Uchwała:
Data wydania: 2019-01-24
Rok: 2019
Pozycja: 1702
Pobierz plik: