Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXXV/247/18 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, zmienionej Uchwałą nr XX/164/17 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 marca 2017 r.

 

Data ogłoszenia: 2018-11-13
Uchwała:
Data wydania: 2018-10-16
Rok: 2018
Pozycja: 10956
Pobierz plik: