Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 15.193.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLI/22/2018 Rady Gminy w Gielniowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

 

Data ogłoszenia: 2018-10-31
Uchwała:
Data wydania: 2018-08-03
Rok: 2018
Pozycja: 10426
Pobierz plik: