Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy

 

Data ogłoszenia: 2018-10-05
Uchwała:
Data wydania: 2018-09-27
Rok: 2018
Pozycja: 9432
Pobierz plik: