Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 2.31.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/525/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

Data ogłoszenia: 2018-04-09
Uchwała:
Data wydania: 2018-01-19
Rok: 2018
Pozycja: 3620
Pobierz plik: