Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 23.151.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnosielc

 

Data ogłoszenia: 2018-01-25
Uchwała:
Data wydania: 2017-11-21
Rok: 2018
Pozycja: 874
Pobierz plik: