Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr 21.137.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 

Data ogłoszenia: 2018-01-15
Uchwała:
Data wydania: 2017-10-24
Rok: 2018
Pozycja: 527
Pobierz plik: